17.4.2014

Utbildningen till samhällspedagog i Åbo har fått utmärkelsen ”Nuori Toimija”

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf (en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete, som utgörs av 117 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar) har i samband med Allianssi-kryssningens öppningsseminarium i Helsingfors den 15.4 gett Yrkeshögskolan Novias utbildning till samhällspedagog erkännandet ”Nuori Toimija”.

I prismotiveringen konstateras att den svenskspråkiga utbildningen till samhällspedagog på ett betydelsefullt sätt har stärkt ungdomsarbetet i Svenskfinland. Utbildningen, som funnits sedan början av 2000-talet, har bidragit till utvecklingen av ungdomsarbetet i Svenskfinland, genom det har både möjligheten att upprätthålla svenskspråkig ungdomsservice och ungdomsarbetet som helhet utvecklats i kustregionen.

 

På bilden: Studerande och personal vid utbildningen till samhällspedagog i Åbo

Översta raden från vänster: Mattias Alopaeus, Rasmus Silén, Rohdi Berg, Alexandra Helin, Jennifer Serrano
Nedersta raden från vänster: Venla Koivisto Miia Nissinaho, programansvarig Mona Bischoff, Ida-Marie Jungell, Paulina Lindström och Micaela Strömborg Foto: Camilla Ekman

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, programansvarig lektor Mona Bischoff, mobil 044 762 3340
Yrkeshögskolan Novia, lektor, Micaela Strömborg, lektor, tfn (02) 432 3342

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 360 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Nyheter"