21.11.2012

UP i formgivning, Åbo, samarbetar med Nada Hope r.f.

Hösten 2011 genomförde utbildningsprogrammet för formgivning, profilering mode- och dräktformgivning (Åbo) ett samarbetsprojekt med Nada Hope r.f. Studerande dekorerade filtar till föräldralösa barn i Zimbabwe, dessutom ordnades workshops för förskolebarn och invandrarkvinnor där Novias studerande agerade handledare. Filtarna har nu nått Zimbabwe och mottagandet av filtarna kan ses på facebook, inlägget publicerat 11.11.

 

Gå till "Nyheter"