14.9.2012

UP i formgivning, Åbo, deltar i utställning i Paris

MeetMyProject. Smart Design for Industry är ett projekt som på BHV i Paris presenterar unga formgivare. UP i formgivning vid campus Åbo, Nunnegatan deltar på inbjudan av projektet och representeras av studerande Bette Eklund och hennes examensarbete Fan Stool.

På utställningen har Bette bland annat sällskap av några andra finska formgivare såsom Harri Koskinen, Paola Suhonen, Mikko Paakkanen m.fl. Matali Crasset, själv en av de stora inom formgivningen idag, är arkitekt för utställningen.

Utställningen pågår 11.9-3.11. På projektets hemsida kan du läsa mera om utställarna och om projektet.

Gå till "Nyheter"