26.3.2012

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med utbildning

Under hösten 2011 tillfrågades de 542 personer som blivit utexaminerade 2010 från Yrkeshögskolan Novia om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med examen ett år efter examen.

Undersökningen visar att utexaminerade från Novia ligger över genomsnittet bland 11 deltagande yrkeshögskolor bl.a. när det gäller följande: 

- utexaminerade kan i sitt nuvarande arbete kontinuerligt utnyttja det de lärt sig under sina yrkeshögskolestudier
- utexaminerade har ett arbete som väl motsvarar utbildningsnivån
- utexaminerade anser delvis eller helt att yrkeshögskoleexamen har varit en bra investering med tanke på arbetsmöjligheter
- utexaminerade  anser antingen delvis eller helt att examen uppskattas bland arbetsgivare
- utexaminerade är nöjda eller väldigt nöjda med sin examen med tanke på sysselsättning

Undersökningens svarsprocent för Novias del var 43,9%.  Svaren fördelades inom de olika utbildningsområdena enligt följande social-, och hälso- och idrottsområdet 36 %, teknik och kommunikation 34 %, kultur 11 %, naturbruk och miljöområdet 10 %, samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 7 %, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 %, humanistiska och pedagogiska området 1 %.

I undersökningen deltog 10 av landets 25 yrkeshögskolor och totala svarsprocent var 42 %. Undersökningen genomförs årligen som ett samarbete mellan de deltagande högskolorna och handhas av en arbetsgrupp med representanter för samtliga deltagande högskolor. Undersökningen genomfördes hösten 2011 och frågeformuläret sändes till respondenterna augusti 2011. Undersökningens resultat för Novias del blev klart i mars 2012.

Forskningscentralen vid Tammerfors universitet har bearbetat undersökningens rådata. Följande yrkeshögskolor deltog Arcada, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu,Mellersta Österbottens yrkeshögskola, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Metropolia, Yrkeshögskolan Novia, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Åbo yrkeshögskola, Vasa yrkeshögskola. I denna rapport presenteras en jämförelse av svaren från Novia och de övriga nio deltagande yrkeshögskolorna.

Placeringsundersökningens resultat framgår av bifogade dokument:
nöjdhet med utbildningen
sysselsättning efter examen
hela undersökningen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia,  kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Nyheter"