12.2.2014

Trädgårdskonst och formgivning

Andra och tredje årets studerande vid utbildningen naturbruk och miljö, profileringen landskapsplanering i Raseborg deltar under våren i kursen Trädgårdskonst och formgivning. Under vecka 14 övar de olika gestaltningsmetoder handledda av utbyteslärarare från Litauen. Dessutom planerar de hur gröna tak och miljökonst kunde förverkligas vid entrérna vid campus Raseborg och i Seminarieparken.

Tilläggsuppgifter fås av lektor Carl Woigt, tfn (019) 224 8281

Gå till "Nyheter"