24.6.2015

Tilläggsansökan till examensinriktad utbildning 2015

Har du ingen studieplats till hösten? Tilläggsansökan till Novias utbildningar på svenska och engelska pågår 13-16.8. 2015. Ansökan görs på adressen studieinfo.fi eller studyinfo.fi.

Följande utbildningar på svenska deltar i tilläggsansökan:

Campus Allegro, Jakobstad

 • Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, flerformsstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00

Campus Vasa, Seriegatan

 • Sjukskötare (YH), dagstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00
 • Social- och hälsovård, (högre YH), flerformsstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00

Campus Vasa, Wolffskavägen

 • Byggmästare (YH), flerformsstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00

Campus Åbo

 • Hälsovårdare (YH), dagstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00
 • Samhällspedagog (YH), dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Sjukskötare (YH), dagstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00
 • Sjökapten (YH), dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Sjökapten (YH), flerformsstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Social- och hälsovård, (högre YH), flerformsstudier

Campus Raseborg

 • Agrolog (YH)/Miljöplanerare (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00
 • Byggmästare (YH), dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00
 • Hortonom (YH), landskapsplanering, flerformsstudier
  Urvalsprov 20.8 kl. 9.00
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00

I tilläggsansökan följs samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan. Till utbildningarna på svenska inom social- och hälsovård samt till sjökaptensutbildningarna ordnas språkprov i svenska för sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska.

Deadline för bilagor och komplettering 19.8 kl. 15.00. OBS! Ingen kallelse till urvalsprov sänds.

Antagningsresultat meddelas 24.8. Mottagande av studieplats senast 31.8.

Följande utbildningar på engelska deltar i tilläggsansökan

Campus Åbo

 • Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, full-time studies
  Urvalsprov 28.8 kl. 9.00
 • Master of Business Administration/Master of Culture and Arts/Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design, part-time studies
  Urvalsprov 21.8 kl. 9.00

Campus Raseborg

 • Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management, full-time studies
  Urvalsprov 27.8 kl. 9.00
 • Master of Natural Resources, Natural Resource Management, part-time studies
  Urvalsprov 27.8 kl. 9.00

Deadline för bilagor och komplettering, Leadership and Service Design 17.8 kl. 15.00, övriga utbildningar 20.8 kl. 15.00. Kallelse till urvalsprov per e-post, Leadership and Service Design 18.8, övriga utbildningar 21.8.
Antagningsresultat meddelas, Leadership and Service Design 24.8, övriga utbildningar 31.8.

Mottagande av studieplats, Leadership and Service Design senast 31.8, övriga utbildningar senast 7.9.

Gå till "Nyheter"