1.4.2015

Teamlärande så in i Norden

Nordplus-nätverket “Teamlärande så in i Norden” består av utbildningar vid Luleå Tekniska Universitet i Sverige, University College Syddanmark i Danmark och TeamNovia som består av studerande inom turism/restonom (YH), företagsekonomi/tradenom (YH) och samhällspedagog (YH) vid Novia. Nätverkets övergripande målsättning är att med hjälp av teaminlärning som metod främja ett entreprenöriellt förhållningssätt bland studerandena.

Nätverket arrangerade sin första intensivkurs 2-6.3 med Novia som värd. Det följande intensivkurserna ordnas i Piteå, Sverige vid Luleå Tekniska Universitet i februari 2016 och i Esbjerg, University College Syddanmark i september 2016 om nätverket beviljas fortsatt finansiering av Nordiska Ministerrådet. De tre första intensivkurserna strävar till att bidra till skapandet av en nordisk identitet utifrån ett studerandeperspektiv. Partnerskolorna i nätverket är ense om att unga vuxna studerande i dag behöver både ett entreprenöriellt förhållningssätt och förståelse för de identitetsaspekter som de behöver stärka i en alltmer globaliserad värld. Individuell förståelse i kombination med relevant kunskap är kritiska kompetensfaktorer för att konkurrera om arbetstillfällen och för att kunna skapa egna projekt och nya företag. En gemensam nordisk identitet kan gynna de unga entreprenörernas möjlighet till nätverkande och öppna upp en nordisk arbetsmarknad.

De nordiska deltagarna i den första intensivkursen sammanstrålade på Alanteen Tila i Pemar under temat ”Den Nordiska Berättelsen”. De danska, svenska och finska teamen hade innan kursen förberett sig genom att berätta sin egen individuella berättelse om sin uppväxt för de andra i teamet. Utifrån dessa individuella berättelser skapade de olika teamen en gemensam nationell berättelse som de framförde till de övriga kursdeltagarna i början av kursen. Utifrån dessa berättelser diskuterade studerandena likheter och olikheter samt skapade en gemensam Nordisk Berättelse.

Den finska landsbygden fungerade som en referensram och deltagarna fick bl.a. pröva på olika typer av finsk bastu. Middagarna tillreddes av de olika teamen och bestod av specialiteter från länderna.

Veckans arbete utmynnade i en kort film där tre studerande från Danmark, Sverige och Finland åker på en studieresa till respektive länder och där stöter på kulturella skillnader i bl.a. kommunikation och språk.

Oskar Blomqvist, första årets företagsekonomi studerande vid Novia deltog i kursen och säger att ”kursen gav mig en mycket bredare bild av Norden än jag hittills haft och var en väldigt bra möjlighet att lära sig mera om våra grannländer. Samtidigt kunde jag skapa nordiska kontakter med tanke på framtiden. Ett framtida nätverk i yrkeslivet kan vara livsviktigt, inte bara efter studierna utan också redan under studietiden”. Oskars studiekompis Riku Oinonen fortsätter med att säga: ”Jag fick nytt perspektiv på mina egna studier samtidigt som jag fick nya vänner”.

Tilläggsuppgifter fås av lektor Maria Engberg, tfn 044 762 3392

Gå till "Nyheter"