21.9.2017

Sustainable Heritage – Nordplus-stödd intensivkurs i Raseborg

CampusinsideWest5

Sedan många år tillbaka har byggutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg ett aktivt samarbete med universitet och näringsliv runt Östersjön. Denna gemenskap med Uppsala universitet, Campus Gotland, Estonian Academy of Arts samt Estonian Open Air Museum Foundation kallas ”Sustainable Heritage” och stöds aktivt av Nordiska ministerrådet i form av Nordplus-stipendier.

Målet är att föra vidare kunskap om hur man på bästa sätt kan bevara gamla byggnader och hur traditionella byggnadstekniker kan användas i såväl renoveringar som i modernt byggande. Lärare, studerande och experter möts alltså med fokus på att lära sig och arbeta för att bevara vårt byggnadsarv i området kring Östersjön. Genom att sammanföra partners med olika bakgrund, kulturer och discipliner ökas förståelsen och kunskapen om gamla byggnadstekniker och traditioner. För att kunna renovera en gammal konstruktion bör man förstå hur den är uppbyggd och funktionen bakom olika materialval. Först då kan man renovera en byggnad så att den verkligen bevaras även för framtida generationer. Samarbetet bygger långt på att skolorna turvis ordnar intensivkurser dit studerande, lärare och experter från de andra länderna bjuds in.

Den 18-22.9 ordnas en intensivkurs ”Instruments for monitoring old structures” vid utbildningarna inom byggnads- och samhällsteknik vid Campus Raseborg. Studerande, lärare och experter från Uppsala universitet och Estonian Academy of Arts samt Estonian Open Air Museum deltar tilssammans med företagen Ramboll och Coastwise.

Kursen handlar om hur man med modern teknik såsom laserskanning och fotogrammetri kan mäta upp gamla byggnader, göra modeller av dem och följa upp bevarandeklimat. Tanken är att arbetet skall utmynna i en digital 3D-modell av delar av kyrkan samt en rapport. 

En inblick i våra tidigare kurser och publikationer
http://www.sustainableheritage.eu/

Mer information om modern teknik om laserskanning
http://leica-geosystems.com/products/laser-scanners/scanners/blk360
http://www.husbyggaren.se/dronaren-en-flygande-robot/

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia
Utbildningarna för byggnads- och samhällsteknik vid Campus Raseborg
Lektor Towe Andersson
tfn  044 449 8261

 

 

 

Gå till "Nyheter"