30.4.2014

Studerande vid informationsbehandling i Raseborg representerar Novia i Barcelona

På bilden från vänster mot höger Andreas Hindrén, Pernilla Fyrqvist, Christoffer Gustafsson och Jonas Tallberg (teamledare)
Foto: Isabella Álen

Vid den internationella CDIO konferensen 15-19.6 i Barcelona ska studerande Jonas Tallberg, Pernilla Fyhrqvist, Christoffer Gustafsson och Andreas Hindrén representera utbildningen informationsbehandling vid enheten i Raseborg.

De studerande skall vid konferensen tävla med en interaktiv SmartPhone applikation som kan visa och informera besökare om funktionerna och sevärdheterna på Västankvarns försöksgård i Ingå. Tekniken bakom kallas för Augmented Reality eller förstärkt verklighet.

Presentationen av applikationen och den internationella tävlingen sker i samband med CDIO Academy, där studerandeteam från olika universitet och högskolor i hela världen presenterade sina projektprodukter under en utställning och blir bedömt av en jury.

CDIO-nätverkets målsättning är att de studerande utöver ett bredd fackligt yrkeskunnande efter sina studier också har kompletterande kunskaper och färdigheter som gynnar arbetskarriären.

Obemannade farkoster för provtagning över smarta städer
Som en nyhet i år kommer de studerandeatt ingå i tvärfackliga team som bildas under konferensdagarna. Teamen skall vid denna konferens utveckla ett praktiskt system för provtagning olika luftlager över en stadsmiljö. De kommer där att samarbeta med andra studerande inom flyg-, el-, data-, tele- och anläggsteknik.

Förstärkt verklighet och några ord om CDIO-nätverket
Besökaren öppnar den interaktiva applikationen och därmed också kameran på sin SmartPhone. Den riktas mot olika föremål i omgivningen. Finns det i den aktuella riktningen något sevärd uppenbarar det sig en liten bild, en ikon, i telefonens display. Samtidigt får man i skärmen ett informationsfönster som kort beskriver den aktuella sevärdheten. Genom att trycka på ikonen kan man öppna för mera text-, bild- och videoinformation om sevärdheten. Framöver kommer besökaren också att kunna rikta kameran mot ett foto av t.ex. mejeriet i Västankvarns besöksbroschyr med det resultat att en 3D modell dyker i SmartPhonens bildruta. Tekniken möjliggörs av modern GPS och Geo Layer teknik.

CDIO är ett samarbetsnätverk mellan universitet och högskolor utöver hela världen. Novias enhet i Raseborg blev medlem i CDIO 2012.

CDIO är en förkortning av orden Conceive, Design, Implement och Operate. Dessa fyra begrepp kännetecknar allmänt de traditionella faserna i allt projektarbete. Vid högskolan är de översatt som idéutveckling, planering/design, förverkligande och drift samt skötsel och förvaltning. De kompletterande kompetenser och färdigheter som nätverket poängterar betonar är bl.a. utveckling av de studerandes personliga och kommunikativa färdigheter samt deras förmåga att ingå i och leda team och projektarbete i ett näringslivsanpassat perspektiv.

Tilläggsinformation
Lektor Klaus W. Hansen, tfn 0400 471 302

CDIO konferensinformation
Konferenswebbplats http://lewis.upc.es/web/
Student Academy http://lewis.upc.es/web/#academy
Om CDIO-nätverket http://www.cdio.org

 

Gå till "Nyheter"