2.5.2012

Studerande vid högskolorna i Åbo utvecklar visioner och framtida affärsverksamhet genom samarbetet I

Mobilguru Christian Lindholm målar upp visioner för framtiden 2.5.2012 i samband med INNO58h i Kunstenniemi. Genom radikal iteration, att förstå både helheter och detaljer skapas innovationer som ändrar människors liv.

INNO58h erbjuder studerande vid högskolorna i Åbo en möjlighet att ta fram lösningar kring framtidens marknadskommunikation, ledarskap och innovativ produktplanering för användning inom företagsvärlden. INNO58h kulminerar i en intensivperiod 2-4 maj i Kunstenniemi. Innovationsledaren Christian Lindholm på Fjord, också titulerad som mobilanvändarnas gudfader, inleder vid Framtidens visioner-tillfället onsdagen den 2 maj kl. 14.00-15.30. Lindholm berättar om sin syn på digital marknadsföring och innovationer för år 2020.

INNO58h är ett samarbetsprojekt mellan tre högskolor i Åbo; Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola. Under projektet löser studerande problem definierade av uppdragsgivare och med tanke framtidens utmaningar. INNO58h för samman olika ämnesområden och studerande vid olika högskolor i Åbo i syfte att att erbjuda en omskakande innovationskraft för utveckling av affärsverksamhet. Drygt 30 studerande har sammankallats från tre högskolor. De utgör sju team med fokus på olika ämnesområden; marknadskommunikation, innovationsprocesser och framtidens ledarskap.

Projektet som startat i mars kulminerar i en tre-dagars intensivperiod som hålls i Kunstenniemi 2-4 maj 2012. Under intensivperioden skapar teamen banbrytande lösningar och idéer kring tjänster och produkter för sina kunder baserat på en stark teorikunskap, visioner om framtiden och kundens beställning. Som inspiration och "kickstarter" har kallats Christian Lindholm.

Ytterligare information om INNO58h

Pauliina Airaksinen-Aminoff, Yrkeshögskolan Novia, företagsekonomi
Mobil 050 357 3549
E-post: pauliina.airaksinen-aminoff@novia.fi

Gå till "Nyheter"