3.4.2013

Studerande och personal på utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik i Vasa reser till

Lektor Kaj Rintanen skall tillsammans med 18 studerande inom profileringen maskinkonstruktion vid utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik i Vasa flyga till Hamburg söndag 7.4. Under veckan kommer de att göra intresanta studiebesök samt besöka ett universitet i Wismar.

Deras veckoprogram ser ut enligt följande:
- 8.4 besök vid Airbus flygplanstillverkare i Hamburg
- 9.4 representerar de studerande Yrkeshögskolan Novia vid Hochschule Wismar under deras evenemang "International week"
- 10.4 besöks teknik- och automationsmässan Hannover Messe 2013
- 11.4 hålls gemensamma föreläsningar och demonstrationer vid Hochschule Wismar

Resan är frivillig för de studerande. De har ansökt om stipendier och kommer att bekosta åtminstone hälften av resan själva. Trots detta deltar så många som 18 av 19 studerande på profileringen maskinkonstruktion, tredje årskursen, och förväntningarna är höga inför resan.

Tilläggsuppgifter
Lektor Kaj Rintanen, mobil 044 780 5524
Överlärare Mikael Ventin, mobil 050 527 2282
Programansvarig Holger Sved, mobil 044 512 3207

Gå till "Nyheter"