12.4.2013

Studerande från utbildningsprogrammet i informationsbehandling, Raseborg, vann resa till CDIO-konfer

I Raseborg har CDIO införts under året som referensram för lärandet. CDIO betyder Conceive Design Implement Design och idén med referensramen är att utbilda enligt arbetslivets behov, så att de utexaminerade har alla de kunskaper och färdigheter som behövs. CDIO har sitt ursprung inom ingenjörsutbildningar runtom i världen och enheten i Raseborg arbetar för att införa CDIO i alla utbildningar på enheten. Läs mera om CDIO här: http://www.cdio.org/

I januari utlystes en CDIO-tävling bland alla studerande på enheten i Raseborg som arbetar, eller har arbetat, med olika projekt under läsåret. Deltagarna i tävlingen har under våren presenterat sina projekt. Styrgruppen för CDIO-projektet på enheten i Raseborg ansökte om och beviljades understöd från Svenska kulturfonden för ett teams resa till Massachusetts.

9.4 var det dags att utse vinnarteamet och det blev teamet TEGEL, fjärde årets studerande från utbildningsprogrammet i informationsbehandling  som vann. TEGEL har under kursen Projekt och programkonstruktion som omfattar 12 studiepoäng utvecklat en app som används inom studiehandledning på enheten. Vinsten består i en resa till 9th Annual International CDIO Conference, MIT - Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA 9 - 13.6.

 

På bilden ses de glada vinnarna i Team TEGEL Tommy Englund, Richard Lönnqvist, Heidi Gillberg och Benjamin Ekholm (Robert Toivonen saknas på bilden).

Närmare uppgifter: Lektor Klaus Hansén, tfn (019) 224 8221, e-post klaus.hansen@novia.fi

Gå till "Nyheter"