19.6.2014

Studerande från utbildningen informationsbehandling i Raseborg deltog i konferens i Barcelona

I Raseborg har CDIO gradvis införts under två års tid som referensram för lärandet. CDIO betyder Conceive Design Implement Operate och idén med referensramen är att utbilda enligt arbetslivets behov med koppling till nyaste forskning, så att de utexaminerade har alla de kunskaper och färdigheter som behövs. CDIO har sitt ursprung inom ingenjörsutbildningar runtom i världen och enheten i Raseborg arbetar för att införa CDIO i alla utbildningar på enheten. Läs mera om CDIO här: www.cdio.org/ 

För andra året i rad utlystes i januari en CDIO-tävling bland alla studerande vid campus Raseborg som arbetar, eller har arbetat, med olika projekt under läsåret. Deltagarna i tävlingen har under våren presenterat sina projekt. Styrgruppen för CDIO-projektet på enheten i Raseborg ansökte om och beviljades understöd från Svenska kulturfonden för ett teams resa till Barcelona. 

I april var det dags att utse vinnarteamet som bestod av andra årets studerande från utbildningen i informationsbehandling. De har under kursen applikationsprogrammering för webben som omfattar 3 studiepoäng utvecklat en app för Västankvarn gård i Ingå som bygger på förstärkt verklighet (eng. augmented reality). I appen presenteras gårdens verksamhet, byggnader, kontaktinformation mm interaktivt direkt i mobilen genom att mobilen riktas mot en så kallad intressepunkt (POI point of interest) i terrängen. En intressepunkt kan i princip vara vad som helst, i Västankvarn appen har man fokuserat på gårdens byggnader, deras historia och verksamhet idag, samt olika projekt och föreningars verksamhet på gårdens marker. Vinsten bestod i en resa till 11th Annual International CDIO Conference i Barcelona. 

"Teamet har deltagit i tävlingen med sitt projekt 'Geo Layer for Västankvarn farm' .Teamet har även under själva Academyn deltagit i en tävling där teammedlemmarna var indelade i grupper tillsammans med medlemmar från olika högskolor runt om i världen. Teamens uppgift var att bygga ihop en helikopter med fyra vingar, en så kallad Quadcopter och programmera dess mjukvara så att den skulle flyga en bestämd rutt, ta bilder och göra mätningar. Jonas Tallberg var med i ett av de team som vann" berättar studerande Andreas Hindrén.

Läs mer om projektet och resan till Barcelona på https://www.facebook.com/pages/G3-Design/1415541235395524 

På bilden studerande Jonas Tallberg (projektledare), Andreas Hindrén, Pernilla Fyrqvist och Christoffer Gustafsson. Foto: Anderas Hindrén

Närmare uppgifter fås av: 

Forskningsledare, FoU-ledare, Marianne Fred 050 541 2905, Andreas Hindrén 050 4634 016

Gå till "Nyheter"