1.11.2012

Studera till sjukskötare, ingenjör och sjökapten på engelska hos oss

Yrkeshögskolan Novia har ett brett utbildningsutbud, och förutom examensinriktad ungdoms-, vuxen och högre YH-utbildning på svenska har vi också examensinriktad ungdomsutbildning på främmande språk (engelska).

Hos oss kan du studera till


Observera att ansökningstiden är en annan än den till utbildning på svenska, ansökningstiden till Nursing, Maritime Management och Environmental Engineering är 7.1-12.2.2013 och ansökan görs på adressen www.admissions.fi

Vi har också ett utbildningsprogram på engelska inom vuxenutbildning, Degree Programme in Sustainable Coastal Management. Observera att det utbildningprogrammet inte ingår i gemensam ansökan och har en annan ansökningstid.

 

Gå till "Nyheter"