27.1.2014

Studera på engelska - som svenskspråkig

Fram till 11.2 pågår ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning på engelska. Vid Novia kan du studera på engelska och bli


Även om utbildningarna är på engelska, finns många svenskspråkiga finländare på dessa utbildningar. Matilda Sjöholm är en av dessa studerande, läs hennes berättelse om vilka fördelar studier på engelska för med sig!

"Elever som avlägger studentexamen i Finland våren 2014 är behöriga att söka i gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk. Fullständiga antagningsgrunder hittas på http://Admissions.novia.fi . "

Om ansökan

Elever som avlägger studentexamen i Finland våren 2014 är behöriga att söka i gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk. Fullständiga antagningsgrunder hittas på http://Admissions.novia.fi 

Ansökan görs på adressen admissions.fi. Vid frågor gällande ansökan, kontakta admissions@novia.fi, tfn (06) 328 5555.

Gå till "Nyheter"