10.5.2022

Studentföreningen Filicia ordnar virtuell prepkurs för sökande till ingenjörsutbildning

Prepkurs

Studentföreningen Filicias prepkurs ordnas virtuellt i år. Målgruppen är sökande till ingenjörsutbildningar.

Innehåll

I prepkursen ligger fokus på att uppdatera kunskaperna inom matematik och logisk slutledningsförmåga samt att öva på urvalsprov från tidigare år

Tidpunkt

Kursen hålls 28-29.5, kl. 9-16. Den första dagen, 28.5, gås kursens innehåll mer grundligt igenom och den andra dagen, 29.5, gås innehållet snabbare genom och fungerar alltså som en repetition. Deltagaren väljer om den är med en eller två dagar. Kom ihåg att uppge vilken/vilka dagar du deltar i då du anmäler dig.

Anmälan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mz3PLSoInFk4WlbUIJUS2VTWZWvnIsQr08Bjmztrv_i51g/viewform
Anmälningen bör göras senast den 15.5.
Om ni vill anmäla er efteråt kontakta gärna studentföreningen Filicia rf på facebook/instagram eller på mailen Filicia@novia.fi

Pris

En dag kostar 40 euro, och väljer du att delta i båda dagarna är priset 60 euro. Betalningen bör göras senast den 22.5.

  • Kontonummer FI64 4958 0010 1250 23 ITELFIHH.
  • Mottagare Studentföreningen Filicia r.f.
  • Meddelande: prepkurs + ditt namn

Mer information

Mera information och de senaste uppdateringara hittar du på Filicias facebook-sida eller fås av filicia@novia.fi

Gå till "Nyheter"