30.4.2014

Staden som en levande organism – gemensamt konst- och vetenskapsseminarium, Raseborg

Hur konstruerar vi en holistisk, urban miljö?

Tio experter från olika områden inom fälten för konst och vetenskap har bjudits in till Yrkeshögskolan Novia för att tillsammans diskutera och konkret arbeta kring frågan. De inbjudna gästerna påbörjar sitt arbete den 27.5 och den 28.5 presenteras arbetet i en serie presentationer som är öppna för allmänheten.

Inbjudna gäster (titlar på engelska)


Om seminariet

Seminariet hålls vid Novias campus i Raseborg 28.5 kl. 10-17 i restaurang Atrium. Campuset finns på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs/Raseborg. Seminariet hålls på engelska, deltagandet är gratis och ingen förhandsanmälan krävs. Under seminariets gång finns det möjlighet att köpa lunch och förfriskningar i Atrium.

Seminariet ordnas av AKU- visual acupuncture i samarbete med Pro Artibus, forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia samt Yrkeshögskolan Novia. 

Mera information
visual-aku.com
proartibus.fi
novia.fi/aronia-english/

Varmt välkomna!

Gå till "Nyheter"