Sjukskötare Kärt Aavik fick Pihkahovi Stiftelsens stipendium för sitt examensarbete

Kart Aavik

Kärt Aavik, sjukskötare (YH) från Bachelor of Health Care, Nursing utbildningen har beviljats stipendium från Pihkahovi Stiftelsen för sitt examensarbete Using Digital Interventions for Occupational Mental Health Problems: A Scoping Review.

Examensarbetet ger en överblick av hur digitala interventioner för arbetsrelaterade psykiska hälsoproblem i praktiken används i företagshälsovården.

Stipendiet på 2000 euro delas ut till en person som studerat någonting som gynnar eller ger mervärde inom rehabilitering - eller företagshälsovårdsektorn.

Efter att ha jobbat på Wärtsilä inom marknadsföring och kommunikation i flera år valde Kärt att byta bransch. Hon hade hittat en passion för hälsa och välmående efter att hon 2016, utöver sina egentliga arbetsuppgifter, fick uppdraget som ambassadör för arbetshälsa och välmående. 2018 inledde Kärt sina studier på Yrkeshögskolan Novia och hon erhöll sin sjukskötarexamen hösten 2021.

Kärt jobbar som sjukskötare på onkologiska avdelningen på Vasa centralsjukhus, men från och med nästa år tänker hon fortsätta sina studier till hälsovårdare, som hon inledde hösten 2021 på VAMK.

Kontaktuppgifter
Kärt Aavik
kart.aavik@gmail.com
Tfn 040 5011 915

Gå till "Nyheter"