11.11.2013

Samhällspedagog i Åbo fick hedersomnämnande för sitt examensarbete

Samhällspedagog (YH) Essi Erlands fick ett hedersomnämnande av Ungdomsforskningssällskapet rf för sitt examensarbete. Priset utdelades under ungdomsforskningsdagarna i Helsingfors 6.11. 

Ungdomsforskningssällskapet delar årligen ut pris bland högskolestuderande som skrivit examensarbeten som handlar om ungdomar. I kategorin yrkeshögskolearbeten poängterades specifikt handlingsbaserade arbeten som utvecklar olika metoder inom ungdomsarbetet. Essis examensarbete har rubriken ”Ryhmäbloggaamalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta -Turun Tyttöjen Talon ryhmäblogitoiminnan mallinnus", och beskriver uppbyggandet av en modell som används på Tyttöjen Talo i Åbo. Essis examensarbete och övriga prisvinnares arbeten kan tas del av på länken nedan.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/opinnaytetyokilpailu

Tilläggsuppgifter fås av:

Yrkeshögskolan Novia, programansvarig, lektor Mona Bischoff, medborgaraktivitet och ungdomsarbete, tfn (02) 432 3340, 044 762 3340

Utexaminerade Essi Erlands, tfn 040 538 8061, essi.erlands@hotmail.com 

Gå till "Nyheter"