22.5.2014

Projketet Kunskap i Utveckling vald till en av Västra Finlands pärlor

Regionerna i västra Finland har valt ut 30 projektpärlor  bland 400 ESF-finansierade projekt som är goda exempel på väl genomförda och framgångsrika projekt eller projekthelheter. NTM-centralen arrangerade 20.5 LÄNSISUOMALAISET HANKEHELMET COCKTAILS i Tammerfors. I tillfället deltog projektansvariga från de olika projektpärlorna för att diskutera och skapa nätverk.

Läs mera på hemsidan: www.lshelmet.fi

Läs mera om projektet på webbadressen http://www.novia.fi/FoU/projekt/aldres-halsa-och-livsvillkor/fou-projekt-kunskap-i-utveckling/

Tilläggsuppgifter fås av projektledare Yvonne Hilli, yvonne.hilli@novia.fi.

Gå till "Nyheter"