19.4.2021

Projektet VERNA stöder i coronavardagen

distansstudier studier dator unsplash copy

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för både studerande och personal vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Det har krävts snabba förändringar och en förflyttning till de digitala lösningarna på en kort och intensiv tidsperiod. Nu behövs stöd både till studerande och lärare för att få förändringarna att fungera i vardagen och orka fortsätta framåt trots att det känns tungt och många är trötta på att sitta ensamma.

"Förändringarna ger sig uttryck i en minskad känsla av sammanhang hos studerande. Många känner sig omotiverade, trötta och orkar inte styra upp sin vardag. Det är förståeligt. Det kräver mycket av oss envar att orka kämpa utan direkt feedback, närundervisning och hela studiegemenskapen", säger projektledare Dana Björkström-Jung

VERNA-projektet ger möjlighet till ett ökat samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi där kårerna Novium och ÅAS inkluderas. Inledningsvis bygger projektet nätverk och förstärker samarbetet med kårerna, bygger förtroende och gemensamma aktiviteter. Projektet har på sin agenda att utveckla en modell för studiecirklar och lågtröskel verksamhet. Även att utbilda vardagscoacher som förstärkning av studiegemenskapen är aktuellt. Som helhet gäller det att stärka studerandes egna resurser och tilliten till den egna förmågan i studielivet.

Projektet har anställt en projektledare och startar med en föreläsning/ webbinarium i april. Sedan följer vardagscoachutbildning och mycket mera tillsammans med studerandekårerna och högskolorna.

VERNA finns till för dig, vi skapar nätverk och gemensamma aktiviteter för att underlätta din vardag!

Föreläsning om hållbara studievanor 

Projektet inleder med en föreläsning på svenska och på engelska om hållbara studievanor. Studerande vid Novia och Åbo Akademi kan anmäla sig till föreläsningarna via länkarna nedan. 

Forelasning sve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till föreläsningen på svenska som hålls 28.4 kl 11-11.45: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13517/lomake.html

Anmälan till föreläsningen på engelska som hålls 29.4 kl.14: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13517/lomake.html?rinnakkaislomake=Registration

Under föreläsningen finns det möjlighet att ge önskemål och feedback om vilken typ av stöd man önskar sig från högskolorna.

För mera information, kontakta projektledare Dana Björkström-Jung (Dana.Bjorkstrom-Jung@novia.fi)

 

Gå till "Nyheter"