19.3.2013

Professorinstallation för ÅA:s DI-utbildning som genomförs i samarbete med Novia

DI-utbildningen är en linje för personer med ingenjörexamen (YH) från yrkeshögskola som vill fortsätta sina studier och bli diplomingenjörer med huvudämnet energiteknik vid Åbo Akademi, institutionen för kemiteknik. Undervisningen inleddes hösten 2011 i Vasa. Linjen är främst riktad mot ingenjörer (YH) från Yrkeshögskolan Novia i Vasa, men även andra kan söka.

Professorsinstallation vid Åbo Akademi

Den nya professuren i energiteknik är förlagd vid Åbo Akademi i Vasa och tillsatt för femårsperioden 1.11.2012-31.10.2017 vid institutionen för kemiteknik. Utbildningen är ett gemensamt samarbete mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Professor Wihersaari kommer delvis att vara stationerad vid Novias enhet för teknik och kommunikation i Vasa på Wolffskavägen. Professuren finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten, Harry Schaumans stiftelse, Aktiastiftelsen i Vasa och Svensk-Österbottniska Samfundet.

Professorn i energiteknik, TkD Margareta Wihersaari installeras fredag 22.3 vid fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Installationen äger rum kl. 18.00 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2 i Vasa. Rektor Örjan Andersson och enhetschef Jonas Waller deltar från Novias sida.

Tilläggsuppgifter fås av Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Gå till "Nyheter"