19.9.2012

Nya moderna utrymmen för sjöfartsutbildning i Åbo

 

Det nya campuset för sjöfartsutbildning finns på adressen Hertig Johans parkgata 21 intill Åbo hamnområde. Här finns utrymmen för åtta simulatorbryggor, planetarium, maskinrumssimulator, DP-simulator samt utrymmen för ECDIS-träning. Andra hyresgäser i samma byggnad är bl a Åbo hamn, gränsbevakningen, sjöräddningen och Archipelago VTS.

Utrymmen för studerande

I aulan finns Fregattdäck som är ett öppet och ljust område. Studerande har tillgång till tre grupparbetsrum och klassrum varav det största rymmer 72 personer. Utbildningen inom sjöfart finns på tredje våningenI campuset finns ett mindre bibliotek och två moderna datasalar, matsal samt och kontorsutrymmen. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov. På campuset finns det nära tillgång till datorer och de öppna ytorna gör det lätt för studerande och lärare att träffas. Fler bilder från Hertig Johans parkgata 21 finns här.

Visionen är att sjöfartsutbildningen finns centralt nära sjöfartsnäringen som finns i samma byggnad. Sjöfarsutbildningen som har en stark profil och position i Åbo får i och med flytten ett attraktivt campus i samarbete med Axxell.

Flytten sker vårterminen 2013

Studerande vid Yrkeshögskolan Novias sjökaptenssutbildning och vid den engelska utbildningen till sjökapten Maritime Management flyttar till nya moderna utrymmen under februari. Trots att all undervisning från och med medlet av februari sker i de nya utrymmena är renoveringen av fastigheten inte helt klar. Arbetet med renoveringen kommer att fortsätta under vårens lopp.

Om utbildningen

Sjökaptensexamen kan avläggas på 4,5 år. Omfattningen är 270 studiepoäng, varav handledd praktik 60 studiepoäng.  Studier inom sjöfart leder till en examen som sjökapten. En sjökapten är behörig för sjöbefälsuppgifter på inhemska och utländska fartyg och för ledaruppgifter inom sjöfartsnäringen. Sjökaptenens arbetsutsikter är goda, arbetsuppgifterna är utmanande och internationella.

Utbildningsprogrammet för sjöfart baserar sig på en internationell konvention (Standards of Training, Certification and Watchkeeping 1995, STCW-95) och leder till YH-examen i sjöfart Sjökapten (YH).

Ytterligare frågor kontakta avdelningschef Per-Olof Karlsson, tfn (02) 432 3402, mobil 044 762 34020

Gå till "Nyheter"