17.6.2014

Ny möjlighet för ingenjörsstuderande i Vasa att studera ett år utomlands

Yrkeshögskolan Novia har ingått sitt andra avtal för dubbel examen (Double Degree). Avtalet ingicks med Universitat de Lleida, www.udl.es  i Spanien och samarbetsavtalet undertecknades 17.6 av enhetschef Jonas Waller och rektor Örjan Andersson.

"Samarbetet med Universitat de Lleida ger en fin möjlighet för ingenjörsstuderande i Vasa att tillbringa ett år av studietiden i Spanien och få kompetenser och ingenjörsexamen från partnerhögskolan i Lleida" säger enhetschef Jonas Waller.  Detta kan göras så att den totala studietiden är fyra år, dvs det förlänger inte studietiden. Till utbildningen, som inkluderar ett års studier vid den andra högskolan, antas årligen fem studerande från respektive högskola med start hösten 2015.

”Samarbetet med Universitat de Lleida ger en fin möjlighet för de som studerar till ingenjör (YH) inom området maskin- och energiteknik i Vasa. De studerande tillbringar ett år av studietiden i Spanien. Utbytet utförs så att den totala studietiden blir fyra år, utbytet förlänger inte studietiden. Årligen antas fem studerande från respektive högskola med start hösten 2015”, säger enhetschef Jonas Waller.

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477


Avsändare:

Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Director of Polytechnic School: Francesc Giné, Rector of University of Lleida: Roberto Fernández,
President of Novia UAS: Örjan Andersson, Dean of Novia UAS: Jonas Waller

Gå till "Nyheter"