13.12.2013

Novias tradenomstuderande med och utvecklar Åbo hamn

Företagsekonomins studerandeteam i Åbo i har utfört sitt proseminarium.

Ett arbete som är ett uppdrag för Åbo Hamn Ab. Målet med arbetet var att undersöka passagerarströmmarna i hamnen, hamnens tjänster samt trafikorganiseringen i hamnområdet. Passagerarnas kundtillfredsställelse med hamnens service är viktig för Åbo Hamn Ab, som strävar efter att profilera sig som en professionell hamnoperatör med femstjärnig service.

Kundundersökningen gjordes både med en enkät och intervjuer. Undersökningen omfattade totalt 545 svar: 262 svar av bilpassagerare, 23 svar av personer som för eller söker passagerare till hamnen och 260 svar av passagerare som lämnade bilen i hamnen eller som anlände med kollektivtrafik till hamnen. Tre personer, som är anställda i hamnen, intervjuades i den kvalitativa delen. Datainsamlingen utfördes under grundskolornas höstlovsveckor 2013 , då ett större antal människor än vanligt rörde sig i hamnen.

Resultaten från undersökningen visar att största delen av passagerarna var nöjda eller ganska nöjda med servicen och organiseringen av trafiken i hamnen. Trots detta finns det en hel del faktorer att förbättra; studerandegruppen har sammanställt några förbättringsförslag för Åbo Hamn Ab.

Ekonomichef Marko Rissanen vid Åbo Hamn Ab, som fungerat som representant för uppdragsgivaren, är mycket nöjd med studerandegruppens insats och är speciellt tacksam för det stora kundunderlaget som undersökningen baseras på.

Studerande som deltog i projektet är Anni Santero, Daniel Lindqvist, Helena Nyberg, Karl Nyqvist, Ki Fagerlund, Linus Lönnqvist, Max Wahlman och Sebastian Berndtsson. De är tredje årets tradenomstuderande.

Tilläggsuppgifter fås av:
Lektor Helena Nordström, mobil 040 742 5536, Lektor Inger Tallgård mobil, 040 508 2044.

 

 

Gå till "Nyheter"