14.4.2014

Novia värd för internationellt EU-projektmöte

DEVELOPING SKILLS FOR FUTURE JOBS 15-16.4.2014

Developing Skills for Future Jobs är ett ettårigt projekt, som involverar högskolor från fyra länder: University College Nikola Subic Zrinski, Kroatien, Faculty for Commercial and Business Studies, Slovenien, Instituto Superior da Maia, Portugal samt Yrkeshögskolan Novia, Finland. Projektet har tre mål: 1) skapa ett nätverk för entreprenöriella högskolor 2) utveckla studerandes kompetenser i entreprenörskap samt 3) etablera ett bestående samarbete mellan högskolor och företag.

Under veckan har det diskuterats i media att benägenheten att starta eget företag bland högskoleutbildade är låg. Projektet befrämjar entreprenörskap och fokuserar på kärnkompetenser som behövs i framtidens arbetsliv. Ett forum för medverkande studenter och handledare i de olika länderna har skapats i form av en webbplats där man kan utbyta idéer och erfarenheter. Arbetet ska resultera i en virtuell handbok.

Teaminlärningen vid TeamNovia i Åbo har väckt stort intresse bland partnerhögskolor ute i Europa. Representanter från de europeiska högskolorna skall under dagarna följa med sina finländska kollegers arbete, så kallad ”jobbskuggning” vid campuset på Nunnegatan. Projektdagarna har planerats av en projektgrupp i Åbo, bestående av bl.a. tre  utbytesstuderanden från Landshut i Tyskland. De tre projektassistenterna tycker att det annorlunda studiesättet att studera i team vid TeamNovia i Åbo är mycket givande.

Vi inbjuder er härmed till vår presskonferens onsdagen den 16 april kl. 11-11.30 i Yrkeshögskolan Novias utrymmen på Nunnegatan 4, vån. 5 (rum B509)

För mera info vänligen kontakta,

Åsa Hagberg-Andersson, överlärare företagsekonomi, projektledare, mobil 044 780 5241
Helena Nordström, lektor/teamcoach företagsekonomi, mobil 040 742 5536

Gå till "Nyheter"