20.3.2013

Novia värd för FPA:s fortbildning för yrkeshögskolornas studiestödsnämnder

Folkpensionsanstaltens årliga fortbildningsdagar för yrkeshögskolornas studiestödsnämnder ordnades 20-21.3.2013 vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. 75 representanter för olika yrkeshögskolor samlades i Novias nya sjöfartscampus vid Hertig Johans parkgata. Fortbildningsdagarna som FPA årligen ordnar vid olika yrkeshögskolor ger deltagarna möjlighet att uppdatera och dela med sig av sin sakkunskap och bygga nyttiga samarbetsnätverk.

Programmet

Som en uppskattad bonus i den marina miljön i Åbo fick deltagarna dessutom pröva på att manövrera stora kryssningsfartyg på tre av sjöfartsutbildningens åtta simulatorbryggor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler foton från evenemanget

Ytterligare information:
Studiestödsnämnden vid Yrkeshögskolan Novia
Isabella Alén, studiestödsnämndens sekreterare
tfn (019) 224 8135

Gå till "Nyheter"