29.4.2014

Novia satsar på hållbar utveckling

Novia har gjort en handlingsplan för genomförande av samhälleliga åtaganden för en hållbar utveckling enligt ”En målbild för Finland 2050”. 

Undervisnings och kulturministeriet (UKM) har begärt att samtliga yrkeshögskolor och universitet inlämnar en handlingsplan för hur det samhälleliga åtagandet för en hållbar utveckling ska genomföras vid högskolan. En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, är Finlands nya hållbarhetsstrategi. Olika aktörer så som högskolor, företag, kommuner och organisationer uppmanas ingå åtgärdsåtaganden. 

”Hållbar utveckling främjas vid Novia genom ett helhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet är certifierat enligt de internationella standarderna för kvalitetsledning ISO 9001 och miljöledning ISO 14001. Hållbar utveckling främjas vid högskolan inom samtliga verksamheter: utbildning, forskning och utveckling samt regional utveckling, samt i verksamhetsprinciperna”, säger miljösamordnare Tove Holm. 

”Syftet är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Målet är att de utexaminerade kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala kostnader och nyttor i beaktande i sina kommande beslut. Centralt för utbildning i hållbar utveckling vid en högskola är tvärvetenskaplighet, helhetssyn samt ett systematiskt och kritiskt tänkande ”En av Novias kritiska framgångsfaktorer är att vi skapat fungerande mekanismer för att integrera hållbar utveckling i verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete”, fortsätter Holm. 

Novias samhälleliga åtaganden för en hållbar utveckling är

- att inom sina fokusområden främja samtliga åtta mål i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling. Visionen är att högskolan inom sina strategiska fokusområden är ledande i landet och internationellt erkänd

- säkerställa att det i samtliga studerandes utbildningar ingår relevanta hållbarhetsaspekter.

”Som ett konkret exempel kan nämnas att programansvariga för har identifierat relevanta hållbarhetsaspekter för sina branscher, hur dessa aspekter syns i lärolanen och förvekligandet på kursnivå” avslutar Holm.

Läs mera om Novias åtaganden på miljöministeriets hemsidor: 
http://sitoumus2050.fi/fi/sitoumus/yrkesh%C3%B6gskolan-novia-f%C3%B6r-h%C3%A5llbart-livsl%C3%A5ngt-l%C3%A4rande-i-finland-och-norden

Läs mera på Novias hemsidor:
http://www.novia.fi/om-novia/kvalitet-och-miljo/samhalleligt-atagande-for-en-hallbar-utveckling/

 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Miljösamordnare Tove Holm, mobil 044 762 3115

 

Gå till "Nyheter"