24.4.2014

Novia har beviljats Erasmus Charter for Higher Education för perioden 2014-2020

Europeiska kommissionen har beviljat Yrkeshögskolan Novia ett Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för tiden 2014-2020. Detta är en förutsättning för deltagande i mobilitets- och projektsamarbete i programmet Erasmus+. 
Läs mer om ECHE här.

Gå till "Nyheter"