9.6.2021

Novia flaggar för pride 28 juni

Prideflaggor

Novia är en av flera yrkeshögskolor som uppmärksammar jämlikhet och mångfald under prideveckan. Bland annat hissas regnbågsflaggan på Novias campus 28 juni.

Prideveckan pågår 28.6-4.7 och lyfter fram lika rättigheter för alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera yrkeshögskolor hissar prideflaggan på sina campusområden samt uppmärksammar prideveckan på olika sätt i sin kommunikation och på sociala medier.

Jämlikhet är en viktig del av Novias värdegrund och högskolan arbetar kontinuerligt för öppenhet, tolerans och ansvar. Högskolan har bland annat en plan för jämställdhet och likabehandling som omfattar både studenter och personal. Planen innehåller tydliga direktiv för principer, verksamhetsmodeller och målsättningar.

Noivas plan för jämställdhet och likabehandling kan du läsa på denna länk.

Genom att delta i prideveckan vill Novia understryka att ett hållbart och öppet samhälle innebär samma rättigheter och möjligheter för alla.

“Att känna sig trygg och fri att uttrycka den man är borde vara en självklarhet, detta även på campus, ingen ska behöva känna rädsla eller skam att vara sig själv. Acceptans är något som länge inte var en självklarhet för många, och att se hur långt samhället kommit i kampen för acceptans, värmer i själen. Detta betyder ändå inte att kampen för ett rättvist och jämlikt samhälle är över; det finns fortfarande mycket vi tillsammans måste arbeta med", säger Andrea Degerlund.

För pride finns ju inte till bara för personer inom HBTQIA+ rörelsen, utan för alla. Det är vi som tillsammans gör en skillnad och vi som tillsammans behöver ta ställning och arbeta för ett mer tolerant och jämlikt samhälle där alla känner att de hör hemma och passar in, hur olika vi än må vara", säger Andrea Degerlund, viceordförande & högskole- och socialpolitisk ansvarig vid Studerandekåren Novium.

Gå till "Nyheter"