28.4.2021

Novia erbjuder fortbildning inom framtidsbranschen infrabyggande

grävmaskiner

Onsdag 28 april ordnar Yrkeshögskolan Novia ett infotillfälle för intresserade inom infrabyggnad. Infotillfället inleds av riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

I höst erbjuder Novia utbildning i infrabyggande, totalt 120 studiepoäng. Kunnande inom infrabyggande är eftertraktat och enligt Utbildningsstyrelsens prognoser kommer infrabranschen att behöva 25 000 nya arbetstagare med yrkeshögskoleexamen inom de närmaste 15 åren.

Målgruppen för utbildningen är personer inom infrabranschen som jobbar eller vill jobba med arbetsledning eller projektering. Studierna förutsätter inte tidigare erfarenhet av branschen eller högskoleexamen. Studierna kan också utgöra delar av högskoleexamen för byggmästare eller ingenjör inom infrabranschen.

”Efter avslutade studier kan man jobba som projektledare, arbetsledare och planerare inom infrabranschen”, säger Kristian Blomqvist, prefekt vid institutionen för teknik och sjöfart.

Studierna är avgiftsfria och utförs på deltid under tvåårstid. Undervisningen ges i huvudsak på distans och undervisningsspråk är svenska och/eller finska.

Under infotillfället 28.4 presenteras utbildningen och det finns möjlighet att ställa frågor.

Anmälan till utbildningen infrabyggande öppnar 30.4 och mera information finns på Novias hemsida: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/fortbildning/kurser/005002-fortbildning-i-infrabyggande-120-sp-infrarakentamisen-jatkokoulutus-120-op

Programmet i sin korthet – Päivän ohjelma

Tidpunkt/ Ajankohta: 28.4 kl. 16.00

Webex linkki alla, Webex länk nedan (join meeting)
Språk/ Kieli: Eget modersmål/ oma äidinkieli svenska och suomi

Inledning/ Aloitussanat

Prefekt Kristian Blomqvist, riksdagsledamot Mikko Ollikainen

  • Presentation av utbildningen/ Koulutuksen esittely, Novias utbildningsledare Leif Östman och lektor Tom Lipkin
  • Frågor, kommentarer/ Kysymykset, kommentit
  • Läroplan/ Opetussuunnitelma
  • Marknadsföring/ Markkinointi
  • Samarbete, lärarresurser/ Yhteistyö, opettajaresurssit
  • Annat/ Muuta

Join meeting in my Webex Personal Room

Meeting number (access code): 954 708 909

 

 

Join meeting

 

Tap to join from a mobile device (attendees only) 
+358931584349,,954708909## Finland toll 

Join by phone 
+358 931 584349 Finland toll 
Access code: 954 708 909 
Global call-in numbers  

Bli expert på hållbar utveckling inom byggnads- och samhällsteknik

Gå till "Nyheter"