15.3.2022

Novia deltar i Arenes FUI-spetsvideotävling - Rösta genom att gilla videon!

Matregion Nyland

Yrkeshögskolan Novia deltar i Rektorsrådet Arenes årliga TKI-Kärjet (FUI-spetstävling) som pågår 14–25 mars.  

Temat för tävlingen är Europas nya gröna giv och hur yrkeshögskolorna arbetar för att uppfylla given. Tävlingsbidragen består av en video på 2–3 minuter där en utomstående part berätta om hur högskolan jobbar för att stödja EU:s gröna deal.  

Novias bidrag är ett klipp ur ”Matregion Nyland” - en videoserie om utvecklingsprojektet Matregion Nyland - Uusimaa Maakunta.  Under tre års tid har projektet arbetat för att lägga en grund för fortsatt utveckling av en matregion. Målet har varit att hjälpa Nyland att bygga en identitet kring hållbar mat, att lyfta upp rena lokala smaker, öka samarbetet, efterfrågan och utbudet, att stärka potentialen att utvecklas i hela värdekedjan. 

Konkreta och viktiga delmoment i Matregion Nyland har varit alla besök hos och möten med producenter, konsumenter och diskussioner med branschfolk och andra aktörer som arbetat med att skapa matregioner, bland annat i Sverige.  

Projektet har sammanställt rapporter och ordnat workshops. Resultaten har dessutom presenterats i både artiklar och en videoserie. Som ett konkret hjälpmedel för producenterna har projektet även sammanställt en unik GIS-karta med information om samtliga små och medelstora livsmedelsförädlare med tillgängliga kontaktuppgifter i regionen. Samma karta kartlägger också optimala och potentiella odlingsarealer för de fyra produkter som projektet fokuserat på; äpplen, nypotatis, kulturspannmål och naturbeteskött.  

Matregion Nylands grundstenar, produktion av livsmedel och råvaror, är en grundläggande del av omställningen till ett grönare samhälle och videon anknyter till temat Europas nya gröna giv.  

Arenes tävling pågår 14.3 – 25.3 och du lägger din röst genom att gilla en video i spellistan.  Vinnaren belönas på YH-dagarna i vår.  

Mera om Matregion Nyland kan du läsa om på projektets hemsida. 

Vid frågor om videon kontakta

 

 

Gå till "Nyheter"