1.6.2015

Mottagande av studieplats, tidtabell

P1016139

Resultatet av antagningen till högskolestudier som inleds hösten 2015 offentliggörs senast 3.7.2015. Sökande som senast 30.6.2015 antagits som studerande, bör meddela om mottagande av studieplats senast 17.7.2015 kl.15.00. Ditt meddelande är bindande och du kan inte ändra eller annullera det. Meddelanden som anländer efter utsatt tid beaktas inte.

Läs mera här

Gå till "Nyheter"