28.4.2017

Målet är Finlands bästa studiestad

C6Y3468

Studiestaden Åbo är ett samarbete mellan högskolorna, staden, studentkårerna och näringslivet för att utveckla staden. Syftet är att tillsammans göra Åbo till Finlands mest inspirerande och Östersjöns intressantaste studiestad.

"Just nu pågår en mycket stark tillväxt i Åboregionen. Samarbete gör oss starkare, och det är mycket fint att staden, högskolorna och företagen har slagit ihop sina krafter för att stöda områdets framgång. De sex högskolorna och 40 000 studerandena är en viktig faktor för områdets livskraft och dragningskraft på många sätt. Just nu är behovet på experter stort på området, och det kommer att öka ytterligare. Vi har många gemensamma mål, från att öka utbildningen inom teknologi till att utveckla vetenskaps- och campusområde"t, konstaterar Pekka Sundman, direktör för stadsutvecklingen vid Åbo stad.

I kärnan av Studiestaden Åbo-verksamheten har man alltid haft studeranden. Tjugo procent av alla Åbobor är högskolestuderande. Många söker sig till den lockande studiestaden för att studera, trivs och mår bra under studierna, och stannar sedan kvar för att jobba efter att de tagit sin examen.

Tidigare hette verksamheten RSGT– Ready Study Go Turku. Högskolorna och staden undertecknade sitt första samarbetsavtal 2014. I praktiken består samarbetet Studiestaden Åbo av en stor mängd olika gemensamma aktiviteter för att utveckla campusområdet för marknadsföring till sökande. Stadens synlighet växer och vi sparar resurser när Åbo marknadsförs som studiestad gemensamt. Servicen blir bättre när en företagare får information om alla högskoletjänster på en adress. Nya idéer uppstår när de studerande får lära sig nytt i projekt som överskrider högskolegränserna.

I år är det Åbo Akademi som är ordförande för styrgruppen.
"Jag vill under min period som ordförande arbeta för att studerande oberoende av språk och nationalitet känner att Åbo är deras studiestad och hemstad", säger Åbo Akademis vicerektor Christina Nygren-Landgärds.

Läs mer i nyhetsbrevet Studiestaden Åbo

Gå till "Nyheter"