3.2.2022

Lotsar och VTS-operatörer samarbetar för att stärka sjösäkerheten

Nyhet stolek eventuellt copy

Norska sjöfartsmyndigheten Kystverket har ingått ett avtal med Aboa Mare om en ny utbildning för lotsar och VTS-operatörer. Genom gemensamma simulatorövningar ska sjösäkerheten längs den norska kusten stärkas. Under kursen övar sex lotsar från lotstjänsten och två VTS-operatörer från sjötrafikcentralen (VTS) på att hantera allt från vardagliga till potentiellt allvarliga händelser – tillsammans.

Ger bättre samordning

Lotstjänsten och sjötrafikcentralen (VTS) är två av de viktigaste sjösäkerhetsaktörerna längs den norska kusten. Genom praktiska övningar i simulator får Kystverkets lotsar och VTS-operatörer möjlighet att öva kommunikation och samordning under krävande förhållanden.

"Tack vare kursen får man en ökad förståelse för varandras uppgifter och vilka möjligheter och begränsningar de enskilda sjösäkerhetsåtgärderna utgör. Genom att lära oss mer om varandras rutiner och arbetsmetoder stärker vi samarbetet. Ju mer vi övar tillsammans, desto bättre blir sjösäkerheten i norska farvatten – och det är huvudmålet med kursen", säger Kurt Haukeberg på Kystverkets lotstjänst.

Baserat på verkliga händelser

Kursen är baserad på en förstudie från 2010 där man undersökte samordningen mellan lotstjänsten, fartygsbesättningarna och sjötrafikcentralerna (VTS). Målet var att lära sig mer om hur samarbetet kan förbättras genom erfarenheter och övningar baserade på verkliga händelser.

"Resultatet blev en kursbeskrivning och en samordningsplan för lotsar och VTS-operatörer. Vi har redan kört kursen i flera år, men vi vidareutvecklar den kontinuerligt. Nu har vi hållit workshop med lotsar, VTS-operatörer, kursansvariga och instruktörer från Aboa Mare för att identifiera viktiga gemensamma områden för interaktion och vilka procedurer som bör betonas under övningarna. Genom det nya avtalet får deltagarna även genomföra en inledande e-utbildning, göra praktiska övningar i simulator och som avslutning komma med sina reflektioner. De händelser man övar på byts ut så att det alltid är nya, verkliga uppgifter som väntar", säger Malin Dreijer på Kystverket.

Lång erfarenhet

"Vi är stolta över att bidra till säkerheten på norska farvatten. Genom att kombinera den erfarenhet vi fått av att utbilda finska lotsar sedan tidigt 1990-tal, att ha genomfört simulatorövningar för däcksbefäl sedan 2004 och VTS-utbildningar sedan 2005, kan vi nu utveckla en ny kurs tillsammans med Kystverket. I simulator får lotsar och VTS-operatörer öva på hur de på bästa sätt kan hantera kritiska situationer", säger Micael Vuorio, vd för Aboa Mare Ab.


För ytterligare information:

Micael Vuorio
VD, Aboa Mare Ab
+358 44 762 3413
micael.vuorio@aboamare.fi

Lill Haugen
Kommunikasjonsrådgiver i Kystverket
+474 750 5060
lill.haugen@kystverket.no

 


Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Navigationsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningskurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare. Aboa Mare erbjuder miljömässigt hållbar utbildning, som uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS simulator, en DP-simulator och en radiosimulator. Simulatorerna används förutom i utbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen. www.aboamare.fi

 

 

 

Gå till "Nyheter"