25.3.2014

Kunskap i utveckling blev vald till "projektpärla"

Projektet "Kunskap i utveckling" vid Yrkeshögskolan Novia, campus Vasa Seriegatan, har utsetts till "projektpärla" bland ESF-finansierade projekt i Västra Finland inom programperioden 2007-2013. NTM-centralerna inom Västra Finlands verksamhetsområde har utsett 30 projektpärlor som utgör goda exempel på genomförda projekthelheter.

Kunskap i utveckling (KIU) utvecklade den kliniska handledningsprocessen och material som stöder handledningen. Detta i nära samarbete med fem utvecklingsavdelningar i region Österbotten. Som projektägare fungerade Yrkeshögskolan Novia, med Vasa yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten och Vasa yrkesinstitut som projektparter.

Projektets slutpublikation

NMT-centralens informationssida

Tilläggsuppgifter
Projektledare HVD Yvonne Hilli, e-post yvonne.hilli@novia.fi
FoU-assistent Anna Karlsson, mobil 044 780 5451, e-post anna.karlsson@novia.fi

Gå till "Nyheter"