10.3.2014

Kulturstuderande gjorde kortfilmer

Andra årets kulturstuderande Maria Blomqvist, Sarah Ek, Martin Ekholm, Tanja Fagerholm, Max Lindh, Anna Lolax, Tii Lähteenpää, Michel Ruths, Josefin Saarenpää, Johan Sundman och Stella Viitanen vid Campus Allegro i Jakobstad har inom ramen för en valfri kurs, ledd av Bo Forsander, gjort egna alternativa kortfilmer där utbildningarna inom kultur presenteras med självironin som utgångspunkt. Filmerna kan ses på Novias YouTube-kanal.

På frågor svarar Bo Forsander, tfn 050 594 7664 eller Sören Lillkung tfn 044 780 5800.

Gå till "Nyheter"