15.11.2012

Konst från Yrkeshögskolan Novia stimulerar till välmående vid Solängen serviceboende i Vörå kommun

Utbildningsprogrammet Mediakultur, fotolinjen och enheten för forskning och utveckling har ett gemensamt projekt:

Utvecklings- och undervisningsprojektet Konst och välmående – Solängen serviceboende, Vörå kommun

Projektet Konst och välmående startade som ett undervisningsprojekt på utbildningsprogrammet mediakultur, fotolinjen vid Yrkeshögskolan Novia  2008. Då i samarbete med social- och hälsovårdsverket i Jakobstad /kirurgiska avdelningen. Det pilotprojektet ledde vidare till ett större projekt vid enheten för forskning och utveckling. Extern finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet (80 000 euro för sysselsättande av unga inom konst och design) samt 20 000 från Svenska kulturfonden.

Konst, hälsa och välfärd är ett av Novias tyngdpunktsområden inom forskning och utveckling

Projektet Konst och välmående vill väcka diskussion om hur den fysiska miljön påverkar vårt välmående, för såväl patienter, personal som besökare. Kan design, konst och konstrelaterade samtal gagna välmående? Vidare strävar projektet till att främja ökad sysselsättningen bland unga professionella inom den visuella branschen.

Solängen serviceboende i Oravais i Vörå kommun är det största delprojektet Konst och välmående har genomfört. Sedan hösten 2010 har projektet arbetat intensivt med inredning och konstutsmyckning på Solängen. Nu är avdelningen färdig och användarna flyttar in i november. Solängen serviceboende är ett nybygge och projektet Konst och välmående har stått för inredningsplanering, specialdesignade möbler, en helt ny kollektion arbetskläder för vårdpersonal och konstnärlig utsmyckning omfattande en bestående samligt på drygt 80 konstverk. Den dubbelsidiga konsten är dels köpt från unga konstnärer och dels producerad av studerande på fotolinjen vid Novia. Största delen av konstverken är fotografier, men även måleri, grafik och collage finns representerat.

Delprojektet har genomförts i samarbete med Vörå kommun.

I delprojektet Solängen har en inredningsplanerare, en kläddesigner, en grupp formgivningsstuderande, en grupp fotostuderande, ett tiotal unga professionella konstnärer och en artesan anlitats för att skapa den helhet vi nu kan presentera. Fokus har hela tiden legat på användarnas behov och drömmar.

All konst som placerats på Solängen har monterats i specialdesignade dubbelsidiga ramar. Detta för att ge användarna valmöjlighet och variation. Målsättningen med konsten är att väcka tankar, minnen och diskussioner. Nu när den praktiska delen va projektet avslutas kommer så småningom den utvärderande och forskande delen att ta vid.

Tilläggsuppgifter fås av Yrkeshögskolan Novia, projektledare och  lektor Emma Westerlund, mobil 050 323 8997   

Designprodukter som specialtillverkats för Solängen

Kollektion Solängen, design Ina Nordberg
Inredningsplanering, Minna Östman
Minnesvitrinskåp – Jessica Hästbacka och Mia Walberg (YH Novia, formgivning)
Tv-möbel (som också fungerar som rumsindelare och förvaring) – Björn Holm och Malin Sundström (YH Novia, formgivning)
Armatur vid huvudentrén – Nina Rimmi och Marcus Nissilä (YH Novia, formgivning)
Dubbelsidiga ramar – Design Andreas Haals. Det fanns inget existerande system för montering av dubbelsidig och svängbar konst, så projektet anlitade formgivare Andreas Haals för att arbeta fram ett unikt system som möjliggör variation och ger valmöjligheter.
Evalis Sundqvist heter den artesan som har anlitats för tillverkningen av alla möbler och ramar.

Till Solägen har konst köpts från följande konstnärer:

Maija Minni, Eva Forsman, Aja Lund, Jamie Ranta, Karolina Isaksson, Johanna Forsman, Lisette Smedlund och Noora-Maija Tokee.

 De flesta av ovan nämnda konstnärer har gjort flera verk/serier till Solängen.

En grupp sakkännare inom konstbraschen besående av Gunilla Lång-Kivilinna (arkitekt), Marja Kolu (länskonstnär) och Pia Timberg (amanuens, Kuntsi) anlitades för att välja ut vilka konstnärer som involverades i projektet. Personalen på Solängen har också aktivt deltagit i urvalsprocessen.

De fotografiska verk som de studerande på Novias fotolinje har gjort är kontextplanerade och till grund för dessa ligger personalen och användarnas önskemål och idéer.

Gå till "Nyheter"