31.1.2022

Jakobstadsregionen satsar på cirkulär design – nytt projekt och utbildning inleds

Cirkulär design, högre YH, person som gör en mindemap

Yrkeshögskolan Novia, Centria och Utvecklingsbolaget Concordia samarbetar kring en satsning på cirkulär ekonomi i Jakobstadsregionen. Just nu rekryteras projektledare till utvecklingsprojekt.

Projektet DeCiDe – Developing Circular Design är uppdelat i tre arbetspaket; Cirkulär design, cirkulära affärsmodeller och hållbar produktplanering.

Yrkeshögskolan Novias projektledare kommer att jobba med det första arbetspaketet, Cirkulär design.

”Det är i designfasen som möjligheterna till en påverkan på såväl en produkts klimatavtryck som kostnad är som störst. Så gott som alla produkter på marknaden behöver om-designas för att vara förenliga med den cirkulära ekonomins principer. Designers och produktutvecklare har i dag en oerhört stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen mot hållbara och resilienta produkter som också utvecklas mot en högre tjänstefiering som skapar mervärde såväl för producent som kund”, säger Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia.

Projektet kommer att jobba nära företag i Jakobstadsregionen och erbjuda verkstäder i hur man kan utveckla sina produkter i en cirkulär riktning.

Projektledaren som söks får gärna ha erfarenhet av cirkulär design eller cirkulär ekonomi och vara intresserad av att förbättra cirkulära processer och modeller. Utvecklingsbolaget Concordia och Yrkeshögskolan Centria rekryterar samtidigt projektpersonal till sina arbetspaket.

Under 2022 inleds även en ny masterutbildning i cirkulär design vid Novia. Utbildningen Formgivare, högre (YH), cirkulär design riktas till personer som är intresserad av hållbara lösningar. Sökande kan till exempel ha en bakgrund som planerare, designer, produktutvecklare eller kommunikatör. Ansökningstiden till utbildningen pågår 16-30.3.2022.

Arbetsannonsen för projektledare hittas på novia.fi. Sista ansökningsdag är 7.2 kl.16.00.

För mera information om projektet kontakta: 

Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Therese Sunngren-Granlund, tel. 044 780 588

Gå till "Nyheter"