26.4.2021

Historisk alumnträff populär

alumntraffen nyhet

Hur inspirera medarbetarna att hållas längre i arbetlivet och ständigt lära sig nya saker – särskilt när teamen består av människor från olika generationer och motiveras av helt olika saker?

Bland annat det här diskuterades i det historiska webbinariet, där alumner från Yrkeshögskolan Novia, Arcada, Hanken och Åbo Akademi samlades för första gången den 14 april med över 700 deltagare i publiken. Temat för evenemanget var ledarskap i förändring.

Webbinariets keynote hölls Christina Dahlblom, Professor of Practice på Hanken och hon fungerar bland annat också som ledarskapscoach.

”Trots att vi älskar att klaga på vårt land och dess beslutsfattare, så är Finland ledande inom många av de områden som upplevs som viktiga också då vi vill skapa ett sunt, välfungerande, produktivt arbetsliv. Vi är bl.a. bra på jämlikhet, transparens, anti-korruption, utbildning, hälsovård, lycka. Kunde vi bli världsbäst också på ledarskap?” säger Dahlblom.

Läs om Dahlbloms tankar kring hur Finland kan bli världsbäst på ledarskap och ta del av statistik över hurdant ledarskap alumnträffdeltagarna uppskattar på Hanken bloggen.

Betydelsen av att inkludera medarbetarna i beslutsfattandet och vikten av att ge positiv feedback var något som framhävdes också av deltagarna i paneldebatten Arbetsliv i förändring ledd av Ted Urho, verksamhetsledare på tankesmedjan Agenda.

I panelen deltog Emilia Kronlund (People Partner Manager vid Aiven, arbetslivspsykolog och alumn från Åbo Akademi), Armi Murto (verksamhetsledare vid Finlands studentkårers förbund SAMOK och alumn från Arcada), Thomas Bergman, (vd för Inkoo Shipping och alumn från Novia) samt Johan Sandell (styrelseordförande för Hanken&SSE, tidigare vd för IBM Finland och Sverige och alumn från Hanken).

I panelen konstaterades att artificiell intelligens både gör att en del av de nuvarande jobben försvinner samtidigt som det skapas nya jobb – möjligen intressantare än många av de uppgifter som finns för tillfället.

Högskolorna behöver sina alumner och alumnerna har glädje och nytta av våra alma maters genom hela livet. Så hälsade Arcadas prorektor Henrika Franck publiken välkommen i den historiska träffen där alumner från åtminstone elva länder deltog. Franck, ED och alumn från Hanken och docent vid Åbo Akademi, konstaterade att hon inte är ensam om att ha kontaktpunkter till flera olika högskolor.

Också Dahlblom hälsade den historiska träffen mycket välkommen.

- Jag tror på att det är genom nätverk och nya ekosystem som stora hjul kan sättas i rullning och bra saker händer.

Idén till ett gemensamt alumnevent kläckte jag under våren 2020, precis i början av coronavirusutbrottet. Vi är ju inga konkurrenter gällande denna verksamhet utan vi vinner alla på att jobba tillsammans och på så vis utöka möjligheten för våra alumner att nätverka. Är idag himla glad att Mia Ingman från Arcada, Mira Aarnivuo från Hanken och Ingela Ollas från Åbo Akademi som alla jobbar med alumnrelaterade uppgifter på respektive högskola nappade på idén. Vi har verkligen jobbat bra ihop. Ett riktige drem team att jobba med, säger Isabella Alén Novias alumnkoordinator.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, alumnkoordinator Isabella Alén, mobil 050 472 7805

Gå till "Nyheter"