6.6.2012

Higher Education Sustainability Initiative for Rio+20 underskriven

Yrkeshögskolan Novia har skrivit under Higher Education Sustainability Initiative for Rio+20, som är en förbindelse för högskolor att främja hållbar utveckling, inför FN:s konferens RIO+20.

Vi förbinder oss till att stöda följande:

  •  främja utbildning för hållbar utveckling
  •  uppmuntra till forskning om frågor i hållbar utveckling
  •  beakta miljöaspekter på våra campus
  •  stödja hållbarhetsarbetet i regionen
  •  samarbeta med och dela resultatet i internationella nätverk

 

På frågor svarar Tove Holm, tfn 044 762 3115.

Gå till "Nyheter"