21.6.2017

Har du ingen studieplats till hösten? Tilläggsansökan 17.7-4.8.2017

tillaggsansokan fb

Ännu hinner du söka studieplats till hösten i tilläggsansökan!

 

tillaggsansokan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan görs på adressen studieinfo.fi eller studyinfo.fi. Följande utbildningar på svenska deltar i tilläggsansökan: 

Tilläggsansökan till examensinriktad utbildning 17.7–4.8.2017

Campus Vasa

• Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, urvalsprov 16.8 (nationellt prov, anmälning kl. 9.15, provet 10.00), 10 platser
Sjukskötare (YH), dagstudier, urvalsprov 15.8 kl. 8.00, 10 platser
Master of Engineering, Automation Technology, part-time studies, förhandsuppgift inlämnad 4.8, urvalsprov (intervju) 7-11.8, 5 platser
Social- och hälsovård, (högre YH), flerform, förhandsuppgift inlämnad 4.8, 5 platser

Campus Åbo

Sjökapten (YH), dagstudier, urvalsprov 16.8 (nationellt prov, anmälning kl. 9.15, provet kl. 10), 5 platser
Sjökapten (YH), flerform, urvalsprov (intervju) 7-11.8, 5 platser
Sjukskötare (YH), dagstudier, urvalsprov 11.8 kl. 10 vid Auriga Business Center på Hertig Johans Parkgata 21 (Novias sjöfartsutbildning, Aboa Mare), 5 platser
Social- och hälsovård, (högre YH), flerform, förhandsuppgift inlämnad 4.8, 5 platser
Master of Engineering/Master of Marine Technology, Maritime Management, part-time studies, förhandsuppgift inlämnad 4.8, urvalsprov (intervju) 7-11.8, 5 platser
Master of Business Administration/Master of Culture and Arts/Master of Hospitality Management, Leadership and Service Design, part-time studies, förhandsuppgift inlämnad 4.8, urvalsprov 14.8 kl. 9 vid Auriga Business Center (sjöfart), 5 platser [Adress: Novia University of Applied Sciences, Campus Aboa Mare, Hertig Johans Parkgata 21, Turku. Classroom Silja]

Campus Raseborg

Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier, urvalsprov 10.8 kl. 10, 10 platser
Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management, full-time studies, urvalsprov 14.8 kl. 10, 10 platser
Byggmästare (YH), dagstudier, urvalsprov 16.8 (nationellt prov, anmälning kl. 9.15, provet  kl. 10), 5 platser
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier, urvalsprov  16.8 (nationellt prov, anmälning kl. 9.15, provet 10.00), 5 platser
Master of Natural Resources, Natural Resource Management, part-time studies, förhandsuppgift inlämnad 4.8, urvalsprov (intervju) 7-11.8, 10 platser

I tilläggsansökan följs samma antagningsgrunder som i gemensam ansökan.

Till utbildningarna på svenska inom social- och hälsovård samt till sjökaptensutbildningarna ordnas språkprov i svenska för sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska.

Ansökan görs via adressen www.studieinfo.fi.

Tidtabell för tilläggsansökan

• Ansökningstid 17.7-4.8.2017
• Tid för sökande att komplettera ansökan är till 7.8 kl. 15.
• Bedömning av sökandes behörighet, sker fortlöpande under ansökan dock senast 8.8.
• Ingen särskild kallelse till urvalsprov sänds. Till de engelska utbildningarna sänds en kallelse per e-post. Information om när och var urvalsproven anordnas finns på studieinfo och webben.
• Urvalsprov anordnas enligt ovanstående lista 7-16.8
• Resultatet i urvalsprovet skall vara Antagningsservice tillhanda, senast torsdag 17.8 kl. 12.
• Antagningsbrev/meddelande sänds per e-post måndag 21.8.
• Studierna inleds i de flesta utbildningar måndag 28.8.
• Mottagande av studieplats bör ske senast fredag 1.9. kl. 15.

 

 

Gå till "Nyheter"