28.6.2021

Har du ingen studieplats till hösten?

tillaggsantagning2021 nyhet 2

Har du ingen studieplats i höst? Välkommen att ansöka om en studieplats hos oss i separat ansökan. Följande utbildningar deltar i separat ansökan II 15-30.7.2021

Branschspecifika urvalsprov (urvalsproven under tiden 9-13.8.2021)

Enbart betygsbaserad antagning 15-30.7.2021


Antagning på basen av förhandsuppgift. Poängsättningen görs  utgående från poäng för preliminär plan för examensarbetet (maximalt 60 poäng) och poäng för motivationsbrev (maximalt 40 poäng)

Ansökan sker via studieinfo.fi. Du kan läsa om varje utbildning genom att klicka på den. Notera! Rätten till ändringar i utbudet förbehålles.

Tidtabell separat ansökan II

  • Ansökningstid 15.7–30.7.2021 kl. 15.00 via studieinfo.fi
  • Urvalsprov, endast för kultur och sjöfart, flerform 9-13.8.2021
  • Resultaten från urvalsproven ges till antagningsservice senast 16.8.2021.
  • Resultat kan delges till sökande genast då antagningskörningarna är gjorda. Antagning på basen av betyg tidigast 5.8.2021 och antagning på basen av urvalsprov (kultur och sjöfart, flerform) från och med 18.8.2021
  • Mottagande av studieplats senast 27.8.2021.

Tilläggsuppgifter
Antagningsservice
PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555
antagningsservice@novia.fi

 

Gå till "Nyheter"