2.4.2014

Gemensam ansökan har avslutats

Ansökningstiden till examensinriktad ungdoms-, vuxen och högre YH-utbildning avslutades 1.4 kl. 16.15.

Förberedande uppgifter

Till samtliga urvalsprov inom social-och hälsoområdets utbildningar hör en förberedande uppgift, som ska tas med till urvalsprovet. Vissa av urvalsproven inom social- och hälsoområdet innehåller även en litteraturtentamen. Närmare information
om den förberedande uppgiften och eventuell litteratur hittas på ansokan.novia.fi, under respektive utbildning.

Mer information om förhandsmaterialet till företagsekonomi publiceras 15.4.

Prepkurser

Prepkurser ordnas i

  • Vasa 16-18.5  för sökande till ingenjörsutbildningar
  • Raseborg 10.5 för sökande till ingenjör- och byggmästarutbildning
  • Åbo 17-18.5 för sökande till tradenomutbildning

Mer information om prepkurser hittas här.
Tidigare urvalsprov inom teknikområdet hittas här.

Tidtabell, examensinriktad ungdomsutbildning

Från och med 2.5 postas kallelser till urvalsprov inom ungdomsutbildning, kallelser till urvalsprov inom social- och hälsoområdet postas senast den 27.5. Urvalsproven hålls under tiden 2-11.6. Antagningsbreven postas från och med 27.6.

Här hittar du mera information om utbildningarna, här hittar du mera information om tidtabellen för gemensam ansökan och här hittar du mera information om urvalsproven.

Eventuell kompletteringsansökan ordnas 28.7-31.7.

Tidtabell. vuxen- och högre YH-utbildning på svenska

Från och med 12.5 postas kallelser till urvalsprov/intervju inom vuxen- och högre YH-utbildning på svenska. Urvalsproven/intervjuer hålls under tiden 19.5-3.6.

Här hittar du mera information om utbildningarna, här hittar du mera information om tidtabellen för gemensam ansökan och här hittar du mera information om urvalsproven, vuxenutbildning och högre YH-utbildning.

Eventuell tilläggsansökan ordnas 16.6-18.7.

Mera information fås av

Ansökningsbyrån, PB 6, 65201 Vasa
Tfn (06) 328 5555, fax (06) 328 5117
E-post ansokningsbyran@novia.fi

Gå till "Nyheter"