21.6.2021

Fortbildning inom infrabyggande 120 sp - Infrarakentamisen täydennyskoulutus 120 op

infrabygg nyhet

I höst erbjuder Novia utbildning i infrabyggande, totalt 120 studiepoäng. Kunnande inom infrabyggande är eftertraktat och enligt Utbildningsstyrelsens prognoser kommer infrabranschen att behöva 25 000 nya arbetstagare med yrkeshögskoleexamen inom de närmaste 15 åren. 

 • Man behöver inte slutföra 120 sp, mindre delar är också möjliga
 • Flexibelt upplägg för studierna
 • Tillgodoräknande till specifikt ingenjör YH) eller byggmästare (YH) vir Yrkeshögskolan Novia

 

Läs broschyren om infra här.  

Målgrupp 
Primär målgrupp är personer inom infrabranschen som jobbar eller vill jobba med arbetsledning eller projektering. Studierna förutsätter inte tidigare erfarenhet av branschen.

Målsättning
Fortbildningens målsättning är att avhjälpa bristen av projektledare, arbetsledare och planerare inom infrabranschen. Studierna kan utgöra delar av högskoleexamen för byggmästare eller ingenjör inom infrabranschen.
Efter avlagd fortbildning kan studerande ansöka om studierätt till byggmästar- (YH) eller ingenjörsexamen.

Innehållsbeskrivning
Fortbildningen omfattar 120 studiepoäng fördelat på 25 kurser under två år. Grundstudierna förutsätter tillräckliga baskunskaper i matematik. Fortbildningen omfattar grundstudier och fackkurser enligt läroplan för infrabyggmästare. Studierna är avgiftsfria och utförs på deltid under tvåårstid. Undervisningen ges i huvudsak på distans och undervisningsspråk är svenska och/eller finska.

Preliminärt studieupplägg (exempel på kurser och periodisering)

 • Hösten 2021, 25 sp, Introduktion till högskolestudier, matematik, fysik, betong- och datateknik, CAD, jordbyggnadsteknik.
 • Våren 2022, 25 sp, Produktionsteknik inom infra, mätningsteknik, byggnadsmekanik
 • Sommaren 2022 ska innehålla 10 sp praktik
 • Hösten 2022, 25 sp, InfraBIM, arbetsplatsteknik och arbetsledningskurser inom infra
 • Våren 2023, 25 sp, Väg- och gatuteknik, vattenbyggnad, offertberäkningar, upphandling och avtal
 • Sommaren 2023 ska innehålla 10 sp praktik.

Tidtabell
Studierna inleds 16.8.2021 och avslutas 31.7.2023. Studieupplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.
Undervisning ordnas i regel som distansstudier och självstudieuppgifter samt varannan månad en vecka studier (må-fr) med obligatorisk närvaro på campus i Vasa. Studietakten är intensiv och förutsätter möjlighet att koncentrera sig på studierna vid sidan av jobb.

Språk
Kursen ges på både svenska och finska

Ansökningstid  fram till 30.8.2021
Ansökan görs via en webbportal och antagning baseras intervju som utförs i slutet av augusti. Vid studiestart ordnas ett nivåtest i matematik (fredag 20.8) för att klarlägga behovet av förberedande matematikkurs. Sökande kallas till nivåtest på basen av tidigare erlagda studier i matematik.

Ansökan bör innehålla: (bifogas till anmälan som bilaga i pdf format)

 • Individuellt motivationsbrev med motiveringar till att få delta i fortbildningen
 • CV
 • Betygskopior från utbildningar och arbetsplatser
 • Kriterier för antagning

Krav
Examen från andra stadiet vilken ger kompetens för högskolestudier, deltagande i intervju (slutet av maj)

Poäng ges för

 •  Studievana på högskolenivå (1-6 p) 60 sp: 3 poäng, 120 sp eller mera: 4 p, högskoleexamen 6 p)
 • Arbetserfarenhet inom infrabyggande eller närstående branscher (1 år: 4 poäng, 2 år: 5 p, 3 år el. mer: 6 p)
 • Tidigare branschrelaterade fortbildningar (1 p)
 • Andra vägande skäl t.ex. behov av omskolning eller företagsverksamhet (3 p)

Fortbildningen genomförs med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Studierna är avgiftsfria, men berättigar inte till studiesociala förmåner.

Suomeksi >

Esite, lue lisää >

Kontaktperson:

Tom Lipkin, tom.lipkin@novia.fi
mobil 044 780 5577

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"