15.4.2014

Förhandsmaterial till urvalsprovet i företagsekonomi har publicerats

Det riksomfattande urvalsprovet till utbildningen i företagsekonomi består av tre delar: essä/intervju, påståenden samt test av logisk/analytisk förmåga och matematiskt kunnande.

Urvalsprovet är uppbyggt kring ett förhandsmaterial som publicerades på nätet 15.4. Här hittar du förhandsmaterialet: företagsekonomi, Åbo och företagsekonomi, Vasa.

Urvalsprovet hålls 6.6.

Gå till "Nyheter"