15.4.2021

Finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument

person spelar på en cello

Den Finlandssvenska instrumentfonden utlånar, efter ansökan och provspelning, följande instrument för en treårsperiod

  • Violin (Mathias Thir, 1777)
  • Kontrabas (tjeckisk byggare, 1950–1970, femsträngad)

Sökande inlämnar en aktuell provspelningsvideo (eller länk till densamma) av god teknisk kvalitet till Dan Lönnqvist (dan.lonnqvist@novia.fi) senast 14.5.2021 kl. 15. Bifoga en fritt formulerad ansökan.

Resultaten av provspelningen meddelas senast den första veckan i juni.

Ytterligare information fås av instrumentfondens ordförande,
Dan Lönnqvist
dan.lonnqvist@novia.fi
tfn 050 517 0543

Yrkeshögskolan Novia
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

instrumentfonden

Gå till "Nyheter"