6.3.2019

Finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument

NM DSC1959 2

Finlandssvenska instrumentfonden utlånar, efter ansökan och provspelning, följande instrument för en treårsperiod

  1. VIOLIN – Mathias Thir 1777 (Wien)

  2. VIOLIN – Eero Haahti 2007 (Helsingfors)

  3. CEMBALO – Stig Lundmark 2007 (Övertorneå)  

En fritt formulerad ansökan skall vara inlämnad senast 25 mars 2019 kl.15 till Dan Lönnqvist, dan.lonnqvist@novia.fi
Provspelning ordnas fredag 29 mars 2019 kl. 16 –>.

Plats: Musikinstitutet Kungsvägen, Vindgränden 6 a/b, 02100 Esbo

Finlandssvenska instrumentfonden grundades år 2006 på initiativ av Svenska Kulturfonden och dåvarande Svenska yrkeshögskolan/utbildningen musik. Instrumentfondens syfte är att tillgodose begåvade, unga finlandssvenska musiker med kvalitetsinstrument i ett avgörande skede av deras musikaliska utveckling. 

Även finskspråkiga kan ansöka om att få låna instrumenten. Instrumentfonden förvaltas av Yrkeshögskolan Novia och dess kapital har donerats av Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner samt Helsingfors, Esbo-Grankulla och Vasa Sparbanksstiftelser.

Ytterligare information fås av
Instrumentfondens ordförande, Dan Lönnqvist, tfn 050 517 0543, dan.lonnqvist@novia.fi

Gå till "Nyheter"