4.5.2017

Finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument

NM DSC1959 260516 SMALL

Finlandssvenska instrumentfonden utlånar, efter ansökan och provspelning, följande instrument för en treårsperiod

  • Violin Georges Chanot, ca 1840
  • Cello Eero Haahti, 2007
  • Kontrabas Femsträngad, tjeckisk byggare, 1950–1970

Ansökan skall vara inlämnad senast 2.6.2017 kl.15 till Dan Lönnqvist. Provspelning ordnas i Jakobstad, Köpmansgatan 20, den 20.6 från kl. 13.

Ytterligare information fås från instrumentfondens ordförande, Dan Lönnqvist, tfn 050 517 0543, dan.lonnqvist@novia.fi

Finlandssvenska instrumentfonden grundades år 2006 på initiativ av Svenska Kulturfonden och dåvarande Svenska yrkeshögskolan/Up musik. Instrumentfondens syfte är att tillgodose begåvade, unga finlandssvenska musiker med kvalitetsinstrument i ett avgörande skede av deras musikaliska utveckling. Även finskspråkiga kan ansöka om att få låna instrumenten. Instrumentfonden förvaltas av Yrkeshögskolan Novia och dess kapital har donerats av Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner samt Helsingfors, Esbo-Grankulla och Vasa Sparbanksstiftelser.

Gå till "Nyheter"