24.3.2022

Enorma möjligheter inom teknikområdet – Novias ingenjörer får snabbt jobb

teknik foto linuslindholm

Teknik är grundbulten i vårt samhälle och det som skapar utveckling och möjligheter för en hållbar framtid. På Yrkeshögskolan Novia utbildas ingenjörer inom nästan alla olika tekniska inriktningar. Ansökan är öppen till 30 mars. Det råder stor brist på ingenjörer inom nästan hela tekniksektorn. Finland uppskattas därtill behöva upp till 80 000 nya ingenjörer inom tio år.

”Det finns verkligen jobb, de flesta har till och med jobb och jobberbjudanden innan de är utexaminerade”, säger Kristian Blomqvist, prefekt för institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia.

Det är heller inte bara Finland som skriker efter ingenjörer utan arbetskraftsbehovet är globalt. Genom till exempel landskapets internationella företag går det också att ta sig ut i världen för den som vill. Varannan ingenjör som anställs inom energiklustret är utexaminerad från Novia.

Bygg din egen väg

Inom ingenjörsyrket finns det många olika stigar att välja. Novias utbildningar startar med två år av grundstudier för att sedan fortsätta med specialisering inom det området som intresserar mest. Novia erbjuder till exempel specialkunskaper inom elkraft, automation, it, energiteknik och bil- och transport.

”Det finns många olika inriktningar, i princip kan vi erbjuda alla tekniska områden utom kemi-teknik”, som Åbo Akademi sköter, säger Kristian Blomqvist.

Majoriteten av yrkeshögskolans tekniska utbildningar hittas i Vasa. I Raseborg kan man på Novia också bli ingenjör inom byggnads- och samhällsteknik, nu även med inriktningen VVS samt byggmästare. Utbildningar som har med sjöfart att göra är koncentrerade till Åbo.

Flexibelt till ingenjör

Studietiden för att bli ingenjör pågår normalt 4 år, 240 studiepoäng) beroende på utbildning. Byggmästare är 3,5 år och sjökapten 4,5 år. Just nu, fram till den 30 mars, går det att söka till heldagsstudier på Novia via den allmänna ansökan på www.studieinfo.fi

För teknikintresserade som kanske befinner sig i ett livsskede där heldagsstudier inte är lämpliga öppnar sig snart även en annan möjlighet. På hösten körs en ny modell i gång där det går att utbilda sig till ingenjör vid sidan om till exempel jobbet.

”Studierna är flexibla och sker i en långsammare takt och som kan kombineras med arbets- och familjeliv”, säger Kristian Blomqvist.

Novias nya modell heter ”Flexibelt till ingenjör”. Den som är intresserad av den rekommenderas att hålla koll på www.novia.fi där mera information kommer att dyka upp inom de närmaste veckorna.

Nära arbetslivet

Det som utmärker Novia, och som är själva grundidén med en yrkeshögskola, är att studierna planeras utgående från arbetslivets och industrins behov.

En stor fördel med det är att det då också blir de efterfrågade färdigheterna och uppdaterad kunskap som lärs ut. Att det stämmer för tekniksidan vid Novia bevisas kanske bäst av att sysselsättningen bland de utexaminerade är mycket hög. Arbetslösheten bland Novias utexaminerade (1 år efter examen) är bland de bästa i landet om man jämför med andra högskolor. Själva yrkeshögskolestudierna är också praktiskt inriktade. Studerande har tillgång till modern utrustning, robotar och laboratorium, inte minst via Technobothnia i Vasa.

Text: Peter Stolpe, Vaasa InsiderIngenjörer arbetar som bland annat tekniska experter, försäljare, controllers, produktionsledare, projektledare, försäljningsledare, företagare, VD, ansvariga byggmästare, kartläggare, inspektörer, projektingenjör, programmerare, systemutvecklare, planerare, konstruktör, försäljningschef, serviceingenjör, logistikkoordinator, ansvarig inom transportadministration, arbetsledare, utvecklingsingenjörer, drifts- och underhållsingenjörer.

Gå till "Nyheter"